top of page

İnsan olarak kendimizi bilmeyi, daha anlamlı bir yaşam sürmeyi, üretebilmeyi ve yeterince iyi ilişkiler kurmayı amaçlamaktayız.

Kendimize bir dünya inşaa ederken, kimi zaman güncel yaşam olayları bazen de geçmişin etkilerini üzerimizde hissederiz.

Psikoterapi; tüm bu durumların içinde, uzman bir psikoterapistin eşliğinde kişilerin yaşam öykülerini yeniden anlamlandırmalarını ve kendilerine dair yeni bakış açıları kazandırmalarını amaçlar.

Psikoterapi; belirli bir kuramın ışığında, psikoterapist ile birlikte kurulan ilişkiyle şekillenen bir yolculuğa benzer. 

 

Birlikte çıkılan bu yolda kişilerin nelere ihtiyaç duyduğunu ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda nasıl adımlar atılabileceğini keşfetmek üzere çıkış yolları aranır.

Psikoterapi Nasıl Bir Süreçtir?

  • Mutsuzluk, umutsuzluk 

  • Mükemmeliyetçilik ve hata yapma korkuları

  • Duygu farkındalığı ve öfke kontrolü

  • Stres ve strese bağlı gelişen rahatsızlıklar

  • Kaygı Bozuklukları (sınav kaygısı, performans kaygısı, sosyal kaygı ve akademik kaygılar)

  • Yeme Bozuklukları 

  • İlişkisel sorunlar, özgüven/özsaygı sorunları, değersizlik, sevilmezlik, yetersizlik ve başarısızlık hisleri

  • Romantik ilişkilerde tekrar eden durumlar, terk edilme kaygıları

  • Kayıp/yas süreçleri, travmatik geçmiş yaşantıları

  • Göç ve yerinden edilme

Çalışma Alanları

bottom of page